Heeft u hulp nodig met een project? Onze gekwalificeerde experts staan voor u klaar.
AKOESTISCHE PLAFONDS | Nederland

FAQs - Installatie & Onderhoud

  Terug naar FAQs
1 - Wat kost over het algemeen een geïnstalleerd systeemplafond?
Wat een geïnstalleerd Armstrong systeemplafond kost is afhankelijk van veel factoren, zoals de vorm en afmetingen van de ruimte, de hoogte van het plafond, eventuele niveauverschillen en natuurlijk het gekozen plafondtype. Ons Market Service Center kan u richtprijzen geven voor begrotingsdoeleinden, maar een gedetailleerdere prijsopgave dient u bij een plafondinstallateur aan te vragen. Armstrong kan u een lijst bezorgen met Omega-installateurs in uw omgeving.
 
2 - Wat is de geschatte installatietijd voor Armstrong systeemplafond?
De installatietijd voor een plafond is afhankelijk van veel factoren, zoals de vorm en afmetingen van de ruimte, de hoogte van het plafond, eventuele niveauverschillen, het plafondtype, eventuele aanwezige meubels of andere obstakels en het aantal mensen die het plafond installeren. Uw plafondinstallateur zal u deze informatie graag geven.
 
3 - Ik wil geen ophangsysteem zien; welke plafondsystemen hebben jullie hiervoor?
Armstrong heeft hiervoor diverse plafondtypen. Wanneer u een mineraal plafond wenst, kunt u hiervoor het beste onze minerale planks met randdetail SL2 gebruiken. Daarnaast hebben wij 600x600 Madera-tegels met het SL2 randdetail en metalen Orcal-tegels, type 'Clip-In' , waarbij het ophangsysteem niet zichtbaar is.
Als een semi-verdekt ophangsysteem voor u acceptabel is, dan vormen alle tegels in mineraal, hout of metaal met randdetail 'Vector' een mooie oplossing.
 
4 - Wat is de lengte van jullie hangers?
Voor draadhangers geldt geen maximumlengte en de lengte heeft geen invloed op de toelaatbare draagvermogen van de hanger.
De maximumlengte van de overige Armstrong (snel)hangers wordt bepaald door de lengte van de afzonderlijke onderdelen en verbindingsstukken.
U dient ervoor te zorgen dat de maximale, op de hanger aan te brengen, belasting niet de maximale toelaatbare belasting van de hanger te boven gaat. Meer informatie hierover kunt u vinden in de Armstrong Trulok-brochure.
 
5 - Welke hangers moeten worden gebruikt bij een Orcal 'Clip-In' plafond?
Orcal 'Clip-In' tegels worden geïnstalleerd door ze omhoog in het verdekte klemprofiel te duwen. Daarom moeten de hangers stijf genoeg zijn om de opwaartse krachten te kunnen weerstaan. Het gebruik van draadhangers is derhalve af te raden.
 
6 - Met welk bevestigingsmateriaal moet ik de hanger bevestigen aan het bouwkundig plafond?
Armstrong geeft geen aanbevelingen over bevestigingsmaterialen, daar de goede bevestiging afhankelijk is van het materiaal waarin de bevestiging plaats vindt, de bouwkundige constructie en de uiteindelijke door het plafond uitgeoefende last. U dient er ieder geval voor te zorgen dat de maximale, op de hanger aan te brengen, belasting niet de maximale toelaatbare belasting van de hanger te boven gaat. Meer informatie hierover kunt u vinden in de Armstrong Trulok-brochure.
Voor meer informatie inzake topbevestiging kunt u zich richten tot de diverse fabrikanten van bevestigingsmaterialen, zoals Fischer of Hilti.
 
7 - Moet ik de draadhangers bevestigen op het hoofdprofiel nabij de dwarsprofielen?
Tenzij anders gespecificeerd, zijn er geen structurele of esthetische redenen om dit te doen.
 
8 - Welke hangers moet ik gebruiken bij het corrosiebestendig ophangsysteem?
Armstrong's corrosiebestendige hoekprofiel kan worden gebruikt als hanger voor het corrosiebestendig ophangsysteem.
 
9 - Wat is de minimale plenumdiepte voor het installeren van systeemplafonds?
Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van twee factoren, namelijk welke tegel & ophangsysteem wordt gebruikt en de praktische overweging van de installateur, die zijn handen in het plenum moet kunnen krijgen om de hangers aan de hoofdprofielen te bevestigen.
Voor een 'inleg'-tegel, waarbij de tegel via het plenum moet worden gemonteerd, is ca. 150 mm nodig van het bouwkundig plafond tot de bovenkant van het ophangsysteem. Voor tegels met randdetail ‘Vector’ of Orcal ‘Clip-In’ tegels, welke via de onderkant van het ophangsysteem worden geïnstalleerd, is minder 'manoeuvreerhoogte' nodig en is alléén de noodzakelijke hoogte voor het doelmatige installeren van het ophangsysteem bepalend. Natuurlijk hebben service-elementen in het plenum (denk aan leidingen, buizen of elektrische distributiepunten) invloed op de uiteindelijke plenumhoogte.
 
10 - Ik wil een plafond hellend onder een hoek van ca. 30° installeren. Moeten de hoofdprofielen de helling 'volgen' of dwars over het hellingsvlak lopen?
De hoofdprofielen moeten het hellingsvlak volgen. Als ze dwars over een hellingsvlak worden aangebracht, zullen de hoofdprofielen 'verdraaien' ten opzichte van de verticale hangers wat kan leiden tot vervorming van en schade aan het ophangsysteem.
 
11 - Hoe maak ik een hellend of opstaand vlak in jullie plafonds?
In onze basiscatalogus staan gedetailleerde tekeningen voor hellende en opstaande vlakken, maar als deze niet aan uw situatie beantwoorden, neem dan contact op met ons Market Service Center voor aanvullende informatie.
 
12 - Wat beveelt Armstrong aan voor het maken van een 250 mm hoog vertikaal vlak in een plafond?
Axiom-profielen bieden hiervoor een hele mooie oplossing. Delen van 200 mm en 50 mm of 150 mm en 100 mm die verticaal met elkaar worden verbonden, leveren de vereiste hoogte.
 
13 - Wat vindt Armstrong ervan om het hoekprofiel te laten zakken tot de onderkant van Tegular of MicoLook tegels om geen randtegels op maat te hoeven snijden? Waar moet ik rekening mee houden?
Als de specificatie het toestaat, dan is dit een praktische oplossing. De uiteinden van het ophangsysteem moeten echter worden ondersteund op de hoogte die geschikt is voor de gebruikte tegel. Armstrong levert kleine afstandsblokjes voor ophangsystemen van 24 en 15 mm (deze blokjes zijn niet geschikt voor Orcal-tegels).
 
14 - Wat zijn de afstanden tussen de dwarsprofielopeningen in jullie hoofdprofielen?
Deze openingen variëren afhankelijk van de soort en lengte van het hoofdprofiel, dus kijk voor de complete detaillering van de types in de Armstrong Trulok-brochure.
 
15 - Welke hoogte heeft jullie zichtbaar ophangsysteem?
Dit is afhankelijk van het desbetreffende onderdeel, dus raadpleeg hiervoor de Armstrong Trulok-brochure.
 
16 - Hoe kan ik jullie systeemplafonds aansluiten op een gipsplafond?
Als zowel het plafond en de gipsplaat op dezelfde hoogte zitten, dan zijn Axiom Transitions ideaal voor de perfecte overgang tussen beide materialen. Als er sprake is van hoogteverschil, dan bieden Axiom Profiles een hele mooie oplossing. Zonodig kunnen Axiom Profiles verticaal met elkaar verbonden worden om grotere hoogteverschillen te realiseren.
 
17 - Wat is de tussenafstand waarop het hoekprofiel moet worden bevestigd?
450 tot 600 mm is normaal in de praktijk, maar de omstandigheden ter plaatse bepalen de geschikte afstand. Let er wel op dat de belasting op het hoekprofiel dan niet te groot wordt.
 
18 - Ik maak dummy-verstekken op de hoekprofielen door ze maar aan één kant (onderkant) onder een hoek van 45° in te knippen en het ander deel te overlappen. Is dit goed?
Dit is een uitvoerbaar detail, maar u dient te controleren of de specificaties of uw klant dit voorstel toelaten.
 
19 - Als ik Orcal ‘Axal’ tegels installeer, heb ik dan veiligheidsclips nodig?
Welke toepassing heeft u in gedachten? Veiligheidsclips zijn niet verkrijgbaar voor Axal-tegels, maar de tegel kan worden vastgezet in ons 24 XL2 -ophangsysteem door de pasplaatbevestigingen om te vouwen die (standaard) zijn aangebracht op elke, niet-bevestigende, rand. Dit detail kan worden gebruikt wanneer geen toegang in het plafondplenum door onbevoegden wordt vereist, of wanneer balinslag de tegels zou kunnen losdrukken (bijv. bij sportaccommodaties).
 
20 - Kan ik een koprail voor een scheidingswand bevestigen aan een Armstrong plafond?
Ja, hiervoor hebben we speciale details en accessoires. Als het plafond echter een structurele brandclassificatie heeft, dan dient u op te letten dat de uitzetting van het ophangsysteem niet wordt belemmerd.
 
21 - Moet ik de afgesneden randen van jullie minerale producten met lage densiteit opnieuw sealen? Zo ja, wat voor verf moet ik hiervoor gebruiken?
Dit hangt af van de plaats waar de tegels wordt toegepast. Op plaatsen waar voedsel wordt verwerkt of voorbereid of op plaatsen waar wordt gegeten, kan het opnieuw sealen wenselijk zijn om te voorkomen dat losse vezels in de atmosfeer terechtkomen. De noodzaak hiertoe moet dan wel zijn omschreven in de specificatie.
Als gesneden randen ter plaatse opnieuw moeten worden geseald, dan bevelen wij een PVA-lijm aan voor bouwtoepassingen; meng deze lijm met water in de verhouding 1:1 of leng de oplossing met voldoende water aan, zodat ze met een kwast kan worden opgebracht.
Als de gesneden randen zichtbaar zijn en moeten overeenstemmen met de kleur op de voorkant van de tegels, dan vormt de PVA een goede grondlaag voor de decoratieve laag.
 
22 - Hoe kan ik jullie tegels bewerken aan de randen?
Armstrong's minerale tegels kunnen heel eenvoudig worden gesneden en indien nodig kan er een nieuwe Tegular/Microlook-rand worden gevormd met behulp van een scherp hobbymes. Indien nodig kunnen deze randen worden overgeschilderd.
Madera tegels kunnen alleen worden gezaagd met een handzaag of elektrische zaag met een geschikt, fijngetand zaagblad.
Orcal tegels kunnen het beste worden geknipt of worden bewerkt met een lintzaag die geschikt is voor bladmetaal.
 
23 - Normaal wordt geadviseerd om het zichtbaar ophangsysteem op te hangen met hangers om de 1200 mm. Kan deze afstand worden vergroot?
Ja, dit kan en is afhankelijk van het type ophangsysteem en de gekozen tegel. Raadpleeg de Armstrong Trulok-brochure voor gegevens over het draagvermogen van het ophangsystemen bij normale hangerafstanden, voor de verschillende types die wij leveren. Voor speciale, 'niet-standaard' hangerafstanden kan uw Market Service Center u meer informatie geven over mogelijke afstanden tussen de hangers.
 
24 - Ik moet een van jullie plafonds, 600x600 mm tegel met zichtbaar ophangsysteem, in een schoolhal installeren, maar ik kan het ophangsysteem alleen afhangen aan stalen balken welke op een afstand van 2,4 m van elkaar zijn gelegen. Ik begrijp dat deze tussenafstand te groot is, wat kan ik nu doen?
Onze ophangsystemen Prelude 24, 15 of Silhouette worden normaal afgehangen om de 1200 mm en al kan de tussenafstand voor onze lichtere tegels worden vergroot, dan nog is 2,4 m teveel. Onze Prelude Sixty2-hoofdprofielen kunnen een afstand van 2,4 m kunnen overbruggen, mits de belasting op dit profiel niet te zwaar is (zie belastingtabel Brochure). Als dit niet voldoende is, kunt u ook eventueel een subsysteem installeren, waaraan het ophangsysteem om de 1200 mm kan worden bevestigd.
Uw Market Service Center geeft u graag meer informatie hierover.
 
25 - Wat is het maximumgewicht van een reclamebord dat ik aan uw plafond kan hangen?
Dit hangt af van de vraag hoe dicht de borden op elkaar zullen komen te hangen, waar op het ophangsysteem ze zullen worden bevestigd en natuurlijk van het type ophangsysteem. Armstrong levert specifieke accessoires voor de bevestiging aan zichtbare ophangsystemen; neem contact op met uw Market Service Center voor specifiek advies over draagvermogen.
 
26 - Wat is het maximale gewicht van een tegel dat ik in een Armstrong zichtbaar ophangsysteem kan plaatsen?
Dit hangt af van het type zichtbaar ophangsysteem dat is gebruikt; raadpleeg de Armstrong Trulok-brochure voor meer informatie over het draagvermogen van ophangsystemen voor normale indelingen. Als uw ontwerp niet bij de gegeven voorbeelden staat, neem dan contact op met uw Market Service Center voor meer informatie.
 
27 - Wat is het maximumgewicht van lichtarmaturen dat uw ophangsysteem kan dragen?
Hierop bestaat geen kant en klaar antwoord, omdat dit afhankelijk is van diverse factoren, zoals: worden de armaturen gedragen door de bulb of de flens van het ophangsysteem, op het hoofdprofiel of op het primaire of secundaire dwarsprofiel? We beschikken over gedetailleerde informatie over dit onderwerp; u kunt dit verkrijgen via uw Market Service Center.
 
28 - Kunnen jullie plafonds het gewicht van lichtarmaturen en ventilatieroosters dragen?
Lichtarmaturen kunnen normaal gezien worden gedragen door het ophangsysteem, mits wordt voldaan aan een aantal kwalificaties. We beschikken over een datasheet met daarop onze aanbevelingen; u kunt dit verkrijgen via uw Market Service Center. Dynamische elementen zoals actieve ventilatieroosters dienen niet direct door het ophangsysteem te worden gedragen, omdat deze ventilatieroosters trillingen in het ophangsysteem en onaangename geluiden kunnen veroorzaken.
 
29 - Kunnen jullie plafondtegels het gewicht van een spotje met een kleine diameter dragen?
Op deze vraag bestaat geen kant en klaar antwoord, omdat dit heel erg afhangt van het formaat en het gewicht van het spotje en de type tegel dat zal worden gebruikt. In principe zijn onze tegels ontworpen om hun eigen gewicht te kunnen dragen, dus wij raden u aan om een en ander uit te proberen; maak gebruik van spotjes en proeftegels voordat u met de daadwerkelijke installatie begint. Als het gewicht van het spotje de tegel extreem laat doorbuigen of beschadigt, dan zou u een dragend vlak van hechthout op de achterkant van de tegel kunnen overwegen, om zo de last naar de flenzen van het ophangsysteem te verleggen.
 
30 - Hoe kan ik bepalen of een tegel vierkant is?
Meet de diagonalen aan de voor- of achterkant. Perfect 'vierkante' tegels zullen gelijke diagonalen hebben.
 
31 - Kan ik Armstrong tegels gebruiken in combinatie met een ophangsysteem van een andere fabrikant?
Armstrong tegels zijn speciaal ontworpen en gemaakt voor gebruik in combinatie met Armstrong ophangsystemen en alle verifieerbare waarden voor technische prestaties van Armstrong, zoals akoestiek, brand- en vochtweerstand en draagvermogen, zijn verkregen onder testomstandigheden voor een combinatie van onze tegel- en ophangsystemen. Daarom zult u, als u onze tegels samen met een ophangsysteem van een andere fabrikant wilt gebruiken, zelf moeten bepalen of deze onderdelen met elkaar kunnen worden gecombineerd; de technische en esthetische eigenschappen van het systeem vallen in dit geval niet onder onze garantie.
 
32 - Hoe installeer ik een thermische expansievoeg in jullie plafonds?
Armstrong levert geen expansievoegen of specifieke informatie hierover, maar realiseert zich dat deze voegen soms vereist zijn bij grotere bouwconstructies. Voor meer technische informatie neemt u contact op met uw Market Service Center.
 
33 - Welke lichtarmaturen beveelt Armstrong aan voor zijn plafonds met zichtbaar ophangsysteem?
Armstrong heeft geen aanbevelingen voor, en onderschrijft evenmin, producten van andere fabrikanten, al erkennen we dat bepaalde armaturen kunnen worden gebruikt in combinatie met onze plafonds. We begrijpen dat de meeste grote fabrikanten lichtarmaturen hebben die geschikt zijn voor integratie in modulaire demonteerbare plafonds, dus u dient zelf informatie in te winnen over de armaturen die u wenst te gebruiken in combinatie met Armstrong tegels en/of ophangsysteem.
 
34 - Welke Armstrong plafonds zijn geschikt voor gebruik in natte of zeer vochtige ruimtes?
Drie van onze plafondproducten, Ceramaguard, Newtone en Orcal Plain tegels (ongeperforeerd en voorzien van een coating voor- én achterkant), zijn geschikt voor gebruik onder omstandigheden tot 100% RV. Denk aan interne ruimten zoals zwembaden, douches, wasserettes en sommige productieprocessen, al dienen geen van deze tegels permanent direct aan water te worden blootgesteld.
Alleen ons corrosiebestendige ophangsysteem kan worden gebruikt in combinatie Ceramaguard, Newtone en Orcal inlegtegels; voor Orcal Clip-In tegels moeten alle componenten van het ophangsysteem gegalvaniseerd zijn.
 
35 - Kunnen jullie plafonds voor buitentoepassingen worden gebruikt?
Twee belangrijke punten voor het gebruik van systeemplafonds op buitenlocaties zijn vocht en windlast.
Drie van onze plafondproducten, Ceramaguard, Newtone en Orcal Plain tegels (ongeperforeerd en voorzien van een coating aan de voor- én achterkant), zijn geschikt voor gebruik onder omstandigheden tot 100% RV. Dit kan buiten voorkomen, al dienen geen van deze tegels ooit te worden blootgesteld aan directe neerslag. Windlast kan echter net zo gevaarlijk zijn, doordat wind een positieve of negatieve druk op plafonds kan uitoefenen, wat plafonds kan loswrikken en zowel tegels als ophangsysteem kan beschadigen. Om die reden en omdat de windkracht aanzienlijk kan variëren (afhankelijk van de topografische en geografische locatie), dient u een grondige analyse te laten uitvoeren door een bouwkundig ingenieur voordat u een buiteninstallatie overweegt. Alleen het Armstrong corrosiebestendige ophangsysteem dient te worden gespecificeerd als een zichtbaar ophangsysteem buiten moet worden toegepast. Hierbij moeten stijve hangers en borgclips worden gebruikt, en als er gekozen wordt voor Orcal Axal, dan moeten de pasplaatbevestigingen op elke tegel worden omgevouwen. Orcal Clip-In-tegels kunnen ook worden gebruikt, maar alle componenten van het ophangsysteem moeten gegalvaniseerd zijn en met borgclips worden vastgezet in de hoeken van elke tegel.
 
36 - Wat veroorzaakt 'patroonvervuiling' op een plafondtegel?
Patroonvervuiling aan de voorkant van een plafondtegel kan worden veroorzaakt door drie vervelende oorzaken.
1) Er kan vuil water op de achterkant van de tegel zijn gedruppeld en door de tegel naar de voorkant zijn gesijpeld, waardoor verkleurde vlekken ontstaan. Deze vlekken zijn meestal geel of bruin van kleur en waarschijnlijk het gevolg van ijzeroxide-vervuiling (roest).
2) Tegels in de onmiddellijke nabijheid van ventilatieroosters of diffusers kunnen soms zwarte vlekken of strepen vertonen. Dit is het gevolg van vuil in de lucht dat wordt afgezet op het oppervlak van de tegel wanneer de lucht uit het luchtrooster komt of erin wordt gezogen. Gladde tegels zoals Plain of Orcal ‘Plain’ e.d. zijn minder gevoelig voor dit effect.
3) De warmte in een ruimte stijgt op (door convectie) en trekt door een systeemplafond naar het (doorgaans) koelere plafondplenum. Minieme vuildeeltjes in de atmosfeer stijgen op en worden afgezet op het oppervlak van de plafondtegel. Als de thermische isolatie van de tegel echter niet consistent is (wat vaak voorkomt bij metalen tegels met minerale wolkussens op de achterkant; die kussens liggen met name in de hoeken van de tegel niet mooi vlak), dan zal het vuil ongelijkmatig worden afgezet en ophopingen vormen op 'koude plekken'. Deze zijn zichtbaar als strokleurige, bruin- of grijskleurige vlekken.
 
37 - Kunnen Armstrong tegels worden overgeschilderd, en zo ja, welke verf kunnen jullie aanbevelen?
Armstrong beveelt geen enkele verf aan voor het overschilderen van zijn plafonds. Wij weten echter wel dat er gespecialiseerde bedrijven bestaan voor het schoonmaken of overschilderen. Voordat u echter besluit om de minerale tegel of metalen Orcal tegel van Armstrong over te (laten) schilderen, moet u e.e.a. zorgvuldig overwegen. Afhankelijk van het patroon aan de zichtzijde van de tegel (scheuren, perforaties, vliezen, enz.), de gebruikte verfsoort en de dikte van de aangebrachte laag/lagen, kunnen de technische eigenschappen van de tegel (zoals geluidsabsorptie, brandreactie, doorbuigen, lichtreflectie, enz) nadelig worden beïnvloed. Als u ook maar enigszins twijfelt, dan moet aan de hand van diverse, overgeschilderde monsters d.m.v. laboratoriumtesten eventueel mogelijke verschillen in technische en wettelijke prestaties worden beoordeeld. Tegels kunnen waarschijnlijk niet worden overgeschilderd als ze nog in het ophangsysteem hangen, maar win in ieder geval advies in bij een professionele spuiter.
Wij wijzen u erop dat door het overschilderen van door Armstrong geleverde plafondtegels de bij deze levering geboden garantie van onze kant komt te vervallen. Voorts willen wij u wijzen op de toepassingsmogelijkheid van Armstrong's 'RENO'-product voor renovatie van minerale plafonds.
 
38 - Ik moet enkele van jullie minerale tegels bijwerken, omdat deze licht beschadigd zijn door de elektricien. Welke verf bevelen jullie aan?
Armstrong maakt zijn eigen soort verf, welke verkrijgbaar is in 1 liter bussen. U vindt deze verf bij de erkende verkooppunten. Kunt u deze niet krijgen, dan kunt u een gewone, emulgerende verf gebruiken. Let er dan wel op dat dit licht kleurverschil kan opleveren!
 
39 - Mijn plafond is een beetje vies geworden, hoe kan ik dit schoonmaken?
Onze aanbevolen schoonmaakmethoden zijn afhankelijk van het type tegel dat is gebruikt en de mate van vervuiling. Wij beschikken over een onderhoudsbrochure met daarin het juiste advies; vraag een exemplaar op bij uw Market Service Center.
 
Back to top Terug naar boven

Producten

Highlights

Informatiebron & Bestek

Zoeken