Heeft u hulp nodig met een project? Onze gekwalificeerde experts staan voor u klaar.
AKOESTISCHE PLAFONDS | Nederland

Woordenlijst

Onze woordenlijst is een overzichtelijke lijst met termen die regelmatig worden gebruikt in de wereld van de systeemplafonds. De termen zijn onderverdeeld in onderwerpen van eenzelfde soort om uw zoektocht te versnellen. Als u geen antwoord vindt op uw vraag, kunt u contact opnemen met onze technische expert

#Sound systems

Akoestiek

Andere onderwerpen

Brand

Ophangsysteem / Randdetails / Montage

Alpha w - aw (Gewogen geluidsabsorptie coëfficiënt) - Een ééngetalswaarde voor de bepaalde geluidabsorptiecoëfficiënten. Bepaald volgens EN ISO 11654. De met deze norm bepaalde waarden worden conform de EN ISO 20354 geconverteerd in de octaafbanden van 250, 500, 1000, 2000 en 4000 Hz en worden grafisch weergegeven. Een standaard referentie curve wordt met de gevonden waarden vergeleken tot de "meest gunstige overeenkomst " is gevonden. De afgeleide waarde (Alpha w) zal variëren tussen 0.00 en 1.00 en is afgerond op 0.05, bijvoorbeeld Alpha w = 0.65.

Dncw (weighted suspended ceiling normalised level difference (Dncw) - Een ééngetalswaarde bepaling voor de in een laboratorium gemeten overlangsgeluidisolatie van een systeemplafond met een gedeeld plenum. Deze waarde is bepaald conform de EN ISO 717-1. De metingen zijn uitgevoerd conform de EN 201 40-9 in de terstbanden (1/3 octaafbanden) gelegen tussen de 100-3150 Hz.

Frequentie - Het aantal keren per seconde, uitgedrukt in Hertz (Hz), dat een volledige geluidsgolf wordt geproduceerd door een bron.

Geluidsabsorptie - De conversie van geluidsenergie in warmte (door wrijving) bij het passeren van het materiaal of door het in resonantie brengen van een hoeveelheid lucht.

Geluidsisolatie - Een algemeen begrip die de reductie van luchtgeluid en contactgeluid beschrijft tussen twee ruimtes.

Hertz (Hz) - De eenheid van frequentie. Eén cyclus per seconde is één Hertz.

NRC (Noise Reduction Coefficient) - Een ééngetalswaarde voor de gemeten geluidabsorptiecoëfficiënten. Het rekenkundig gemiddelde (afgerond op 0,05) van de geluidabsorptiecoëfficiënten, gemeten in 1/3 oktaafbanden met de middenfrequenties 250, 500, 1000 en 2000 Hertz.

Nagalm - Het aanhouden van geluid in een gesloten ruimte, door continue reflectie van vlakken (wanden, plafonds, vloer enz.), nadat de geluidsbron is gestopt met het produceren van geluid. Nagalm bepaalt de kwaliteit en niveau van het geluid in een gesloten ruimte.

Nagalmtijd - De tijd in seconden, die nodig is om geluid in een gesloten ruimte af te laten nemen tot een miljoenste deel (60 dB) van zijn oorspronkelijke intensiteit nadat de geluidsbron is gestopt. Nagalmtijd is frequentie afhankelijk en wordt gewoonlijk gemeten in de 1/3 octaafbanden of octaafbanden.

Overlangsgeluidsisolatie - Een begrip voor de transmissie van geluid tussen twee ruimtes via een gemeenschappelijk plafondplenum.

Rw (Gewogen geluidisolatie index) - Een ééngetalswaarde bepaling van de in een laboratorium gemeten luchtgeluidisolatie waarden. De indexering is overeenkomstig de EN ISO 717-1, met gebruik van de metingen bepaald volgens EN 20140-3 in de 1/3 octaafbanden gelegen tussen de 100-3150 Hz.


Producten

Highlights

Informatiebron & Bestek

Zoeken