Heeft u hulp nodig met een project? Onze gekwalificeerde experts staan voor u klaar.
AKOESTISCHE PLAFONDS | Nederland

Prestatie – Meer informatie: Vervolg akoestiek

Hoewel we wat betreft gebouwen en systeemplafonds het meestal hebben over 'akoestiek', moeten we meer gedetailleerd definiëren wat we daarmee bedoelen, vooral als we verwijzen naar 'Geluidabsorptie', 'Geluidreductie' of Geluiddemping.
 
Geluidabsorptie (αw or Alpha w) is het proces waarin de vloer-, muur- en plafondbekleding van een gesloten ruimte bijdragen tot de absorptie van geluid binnen de kamer door de hoeveelheid geluid die ze weerkaatsen te reduceren. Als een kamer klein is en er wordt veel geluid geabsorbeerd bij elke weerkaatsing, zal de resulterende omgeving eerder stiller zijn en een kortere nagalmtijd vertonen. Omgekeerd, als de kamer een groter volume heeft en er wordt weinig geluid geabsorbeerd bij elke weerkaatsing, zal de maker 'luidruchtiger' zijn en een langere nagalmtijd vertonen. Geluidabsorberende materialen beïnvloeden dus de auditieve omgeving binnen in een kamer of gesloten ruimte.
 

Geluidreductie anderzijds betreft de vermindering van geluidsenergie bij de overdracht ervan tussen aangrenzende ruimtes via gemeenschappelijke bouwelementen. Geluidreductie wordt beïnvloed door de massa en dikte van het element dat het geluid overdraagt en door het feit of er al dan niet openingen, barsten of kieren zijn in dit element. Hoe zwaarder (dikker) het element, hoe beter het geluid zal worden geïsoleerd en dus hoe hoger de Geluidreductie zal zijn. Als een element echter aanzienlijke openingen, kieren of barsten vertoont, zal de geluidsenergie zich via deze openingen vrij gemakkelijk kunnen verplaatsen, zodat de totale geluidsisolatie ernstig kan verminderen. Geluidreductie-index (R or Rw) is de meetwaarde wanneer geluid één maal (verticaal) door het plafond gaat, bijvoorbeeld bij boven elkaar gelegen vertrekken.
 

Geluiddemping (Dnc or Dncw) is daarentegen de meetwaarde voor de overlangsgeluidisolatie, de geluidreductie tussen twee ruimten via het gemeenschappelijk plafondplenum. Hierdoor zal het geluid twee maal het plafond passeren.
 

Het is dus erg belangrijk de verschillen tussen deze twee meetwaarden te begrijpen, aangezien ze elk tot een verschillende testwaarde voor hetzelfde plafondtype zullen leiden.
 
Een van de voornaamste maatregelen voor een succesvolle auditieve omgeving is het verkrijgen van een optimale Nagalmtijd. Dit is de tijd waarin afnemend geluid aanwezig blijft in een kamer. Deze waarde vertelt ons iets over hoe 'levend' of 'dood' de akoestiek van een kamer zal zijn en hoe luid of stil geluiden zullen klinken. De waarde staat in verhouding met de aanwezige Geluidabsorptie. Elke kamer heeft, naargelang de omvang ervan en of deze bestemd is voor spreken of muziek, een optimaal nagalmtijdbereik.
 
Bijvoorbeeld, de nagalmtijd bij spreken mag niet te lang zijn  (0,8 seconden is een goede bovengrenswaarde) zo niet zullen opeenvolgende spraakgeluiden elkaar overlappen met als gevolg een verlies van spraakverstaanbaarheid. Als de nagalmtijd echter te kort is (< 0.4 secs) kan de ruimte 'levenloos' lijken, zonder duidelijke versterking van de kamer, waardoor een conversatie uiterst moeilijk zal zijn, met name bij het aanspreken van een groep personen van op afstand zoals in onderwijslokalen of vergaderzalen. Voor leraren die misschien 5 tot 6 uur per dag les geven in 'levensloze' omgevingen, kan dit tot vermoeienis, een zere keel en inspiratieverlies leiden.

Muziekactiviteiten zijn echter gebaat bij een langere nagalmtijd met de daaruit volgende vermenging van opeenvolgende noten en de resulterende toonvolheid. Als de nagalmtijd echter veel te lang is, zal het geluid aan helderheid verliezen en 'vertroebelen'. Bij een te korte nagalmtijd zal het geluid 'droog' zijn, zullen de muzikanten veraf lijken en zal het geluid een gebrek aan 'warmte' en 'omhulling' vertonen.
 
De nagalmtijd moet dus worden geoptimaliseerd en noch te lang noch te kort zijn, onafhankelijk van de toepassing. Te veel Geluidabsorptie wanneer dit niet nodig is, is even onaanvaardbaar als te weinig wanneer het wel nodig is!
Klik hier om de aanbevolen akoestiekoplossingen van Armstrong te zien
 
Meer:
Klik hier voor meer informatie over akoestische prestaties
Ga terug om een product te selecteren op basis van ander prestaties
Klik op geselecteerde oplossingen voor meer informatie
Zoek per item om de akoestische prestaties per specifiek product te bepalen
Ga naar test rapport pagina om de akoestische rapporten te downloaden

 


Producten

Highlights

Informatiebron & Bestek

Zoeken