Heeft u hulp nodig met een project? Onze gekwalificeerde experts staan voor u klaar.
AKOESTISCHE PLAFONDS | Nederland

Privacy Beleid

Armstrong stelt alles in het werk om te voldoen aan de allerhoogste integriteitsnormen voor elke on-line bezoeker. Wanneer u zich aanmeldt op de Armstrong website, is het ons doel uw privacy te respecteren. In dit privacy-beleid wordt beschreven hoe we omgaan met de informatie die we van u ontvangen en hoe we u leren kennen wanneer u onze website bezoekt, inclusief:

  • De informatie die we verzamelen
  • De keuzes waarover u beschikt over de manier waarop de informatie wordt gebruikt en wie er toegang toe heeft
  • Uw recht op toegang tot, verbetering en actualisering van uw persoonsgegevens
  • Onze verbintenis tot het doorvoeren van redelijke veiligheidsprocedures om het verlies, het misbruik of de wijziging te voorkomen van de informatie waarover we beschikken.

Voor vragen of opmerkingen in verband met het Privacy-beleid van Armstrong, gelieve contact met ons op te nemen .

OPMERKING: Informatie die we verzamelen en het gebruik ervan
Armstrong verzamelt twee soorten informatie over u wanneer u onze site bezoekt: persoonsgegevens (inclusief, enkel bij wijze van voorbeeld, uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en niet-persoonlijke, bijkomende informatie (zoals informatie met betrekking tot de pagina's op onze site die u heeft bezocht en uw IP-adres).

1. Persoonsidentificerende informatie - Wat we verzamelen
De enige persoonsidentificerende informatie die we over u verzamelen en bewaren, is de informatie die u ons vrijwillig verschaft.

Uw persoonlijke portfolio
De Armstrong portfolio is een eenvoudige manier om op de hoogte te blijven van de Armstrong producten die u interesseren. Onze bezoekers kunnen een portfolio samenstellen door hun naam (verplicht), post- en e-mailadres en telefoonnummer (optioneel) door te geven en een wachtwoord (verplicht) te kiezen. Voor toegang tot de portfolio dienen de bezoekers hun gebruikersnaam (een combinatie van hun voor- en achternaam) en wachtwoord in te voeren.

Elektronische post
We verzamelen ook persoonsidentificerende informatie wanneer u ons een e-mail stuurt. Deze informatie wordt gebruikt om uw e-mail te beantwoorden. We kunnen de informatie eveneens gebruiken om u berichten over onze dienst te sturen.


2. Het delen van uw informatie
De persoonsidentificerende informatie wordt gedeeld met ondernemingen binnen de ondernemingengroep van Armstrong.


3. Niet-persoonsidentificerende informatie tot de persoonsidentificatie: Wat we verzamelen
We verzamelen en gebruiken deze niet-persoonsidentificerende informatie over u op de volgende manieren:

Cookies
Op bepaalde ogenblikken tijdens uw bezoek aan de Armstrong site kan onze server een "cookie" bestand naar uw computer sturen. Uw Webbrowser kan u vragen dit bestand te aanvaarden, tenzij u uw browserinstellingen hebt ingesteld om alle cookies automatisch te aanvaarden. Cookies worden voornamelijk gebruikt als een dienst voor onze klanten om de relevantie en de ontvankelijkheid van de Armstrong site te verhogen. We kunnen cookie-informatie koppelen aan welke persoonsidentificerende informatie dan ook die we van u ontvangen. Surf naar onze pagina 'Cookiebeleid' voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken op deze website.

Andere niet-persoonsidentificerende informatie
De Armstrong Website kan tijdens uw bezoek niet-persoonsidentificerende informatie verzamelen, zoals het type van uw browser, uw besturingssysteem, domeinnaam of IP-adres. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegewezen wanneer u op het Web surft. Webservers - de grote computers die Webpagina's "serveren" identificeren uw computer automatisch aan de hand van het IP-adres ervan. Wanneer u pagina's op de Armstrong Website bezoekt, registreren onze servers uw IP-adres. We koppelen geen IP-adressen aan enige persoonsidentificerende informatie. Dit betekent dat uw sessie wordt geregistreerd, maar u blijft anoniem voor ons. IP-adresinformatie wordt enkel gebruikt om de dienst van de Armstrong site te verbeteren en wordt dan op het einde van elke sessie op onze site afgedankt.

Armstrong verzamelt eveneens informatie via "verwijzers" en verscheidene omgevingsvariabelen. Een "verwijzer" is informatie die de Webbrowser doorspeelt aan de Webserver van Armstrong om te verwijzen naar de URL waar u vandaan kwam. "Omgevingsvariabelen" omvatten onder andere het domein van waaruit u toegang heeft tot het Internet, het uur waarop u onze Website heeft bezocht, het gebruikte type Webbrowser en besturingssysteem of platform, het Internetadres van de Website die u hebt verlaten om Armstrong te bezoeken, de namen van de pagina's die u bezoekt terwijl u op onze Website bent en het Internetadres van de Website die u dan bezoekt. We verzamelen al deze informatie om algemene demografische trends te detecteren, om informatie te verschaffen die is aangepast aan uw interessen en om uw ervaring op de Website van Armstrong te verbeteren. Armstrong kan gedurende een beperkte tijdsperiode "verwijzer" informatie bewaren alvorens deze informatie te wissen.

Profilering
Om de Website te kunnen verbeteren en te garanderen dat we alles in het werk stellen om u informatie en aanbiedingen te verschaffen die u interesseren, kunnen we uw persoonsidentificerende informatie samenvoegen met klikstroomgegevens en andere gegevens waarover we beschikken (inclusief cookies en off-line gegevens). Wanneer en waar informatie wordt verzameld en alvorens de gegevens worden ingevoerd in ons systeem, wordt u hiervan op de hoogte gebracht en krijgt u de mogelijkheid dit te weigeren.

We kunnen eveneens een niet-identificerend profiel over u aanmaken op basis van de pagina's die u binnen onze site bezoekt.

4. Links
Deze Website kan links bevatten naar andere sites. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacy-praktijken van dergelijke andere sites. We raden onze gebruikers aan de privacy-verklaringen van elke Website die ze bezoeken aandachtig te lezen. Deze privacy-verklaring is enkel van toepassing op informatie die wordt verzameld wanneer u onze Website bezoekt.

Kennisgeving van wijzigingen
Als we beslissen ons privacy-beleid te wijzigen, worden deze wijzigingen bekend gemaakt op onze beginpagina, zodat u steeds op de hoogte bent van de informatie die we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en onder welke omstandigheden we deze vrijgeven. We gebruiken alle informatie met inachtneming van het privacy-beleid waaronder de informatie werd verzameld.

KEUZE
Armstrong biedt de volgende keuzes met betrekking tot het gebruik van uw informatie.
U kunt uw browser instellen om cookies te weigeren en om cookies die reeds op uw harde schijf werden geplaatst, te wissen. Als u dit doet, wordt u echter beperkt in het navigeren op deze site.

U kunt er voor kiezen ons geen contactinformatie te verschaffen. Als u zich wenst uit te schrijven voor één van onze diensten of als u wenst dat we u verwijderen van één van onze on-line mailinglijsten, stuur dan een e-mail naar onze webmaster op unsubscribe@armstrong.com en schrijf "unsubscribe Armstrong" in het veld Onderwerp. Vergeet uw naam en e-mailadres niet te vermelden in de e-mail zelf. Als u niet wilt dat uw persoonlijke of niet-persoonlijke informatie wordt samengevoegd met cookie-informatie en andere informatie, gelieve dan geen gebruik te maken van de Armstrong Website.

Als u wenst dat Armstrong enige persoonsinformatie die u heeft verschaft, wist, stuur dan een e-mail naar unsubscribe@armstrong.com en schrijf "Delete Personal Info" in het veld Onderwerp.

TOEGANG
U kunt verzoeken de persoonsidentificerende informatie die we via het Internet over u hebben verzameld, te bekijken om deze te actualiseren of om feitelijke onnauwkeurigheden te laten verbeteren, door hier te klikken.

VEILIGHEID
We stellen alles in het werk om redelijke veiligheidsprocedures door te voeren om het verlies, het misbruik of de wijziging te voorkomen van de informatie waarover we beschikken. Voor vragen in verband met de veiligheid op onze Website, gelieve een e-mail te sturen naar webmaster@armstrong.com.


Producten

Highlights

Informatiebron & Bestek

Zoeken